Tuesday, March 20, 2012

Шүлгэнд талархах шүлэг

Уучлал, хуучлалын үүднээс нулимсыг үүрээд
Уурлал, бухимдлын хоймроос бачуурлыг дүүрээд
Айдас, эмээдэсийн сүрнээс уйтгарыг бүүрэглээд
Аз, хийморын одсон мөрнөөс нь хожимдлыг тэврээд
Сэтгэл гутрал хэмээгчийг хармаандаа хийгээд
Сэргэхгүй болтлоо муу бүхнийг цуглуулаад
Нүүрэндээ инээж бодолдоо үрчийсэн энэ амьдралдаа
Нэг л сайхан онгойтол шүлэг бичиж л тайвшрах юм

No comments:

Post a Comment